จิตรลดา เหลืองภิรมย์.

สิทธิของเด็กในกระบวนการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษากรณีเด็กเป็นผู้ถูกกล่าวหา = The right of child in the investigation process of criminal case as the alleged offender / โดย จิตรลดา เหลืองภิรมย์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 5, 105 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


เยาวชนที่กระทำผิด -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.
การสืบสวนอาชญากรรม -- ไทย.

KPT4722 / .จ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544