สุดารัตน์ แก้วงาม, 2515-

มาตรการของรัฐไทยในการจัดการปัญหาเรื่องความมั่นคงของมนุษย์บนอินเตอร์เน็ต = State management in human security on Internet / โดย สุดารัตน์ แก้วงาม. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 4, 227 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749725492


อินเตอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- ไทย -- การป้องกัน
อินเตอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- การป้องกัน.

KPT80.ค53 / ส736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544