อภิรดี สุทธิสมณ์, 2522-

มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง = Provisional measure before delivery of judgment of an administrative court / โดย อภิรดี สุทธิสมณ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 9, 137 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749724240


การขอให้ยับยั้งการพิพากษาคดี -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
การขอให้ยับยั้งการพิพากษาคดี.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง

KPT2790 / .อ464

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544