ร้อยถ้อยถักใย สื่อฟูลไบรท์ในสากล. - [กรุงเทพฯ : มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน, 2548?] - 40 หน้า : ภาพประกอบ.


มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน.


แพทยศาสตร์ศึกษา -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544