รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย สุรพล นิติไกรพจน์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2548. - 553 หน้า.

9749094093


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2450.ก28 / 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544