ละเมิด ลาภมิควรได้ จัดการงานนอกสั่ง และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / [รวบรวมและ]เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี. - กรุงเทพฯ : บริษัทอฑตยา มิเล็นเนียม จำกัด, 2005 [2548] - 368 หน้า.

ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: The principle law. ชื่อเรื่องที่สัน: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

9747746867


ละเมิด -- ไทย.
ลาภมิควรได้ -- ไทย.
จัดการงานนอกสั่ง -- ไทย.

KPT834 / .ล647

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544