วิสูตร์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา.

ว่าความภาคพิสดาร / วิสูตร์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548- - เล่ม. - กฎหมายใหม่ .

ล. 1 รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2551.

9742882215 (ล. 1) 9789742886837 (ล. 1) 9742882231 (ล. 2) 9742884838 (ล. 3) 9789742884833 (ล. 3)


วิชาว่าความ -- ไทย.

KPT1629 / .ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544