อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2523-

หนทางสู่อำนาจ : การเป็นผู้นำทางการเมืองของพรรคอัมโนในมลายา ค.ศ. 1946-1957 = The road to power : UMNO's political dominance in Malaya, 1946-1957 / โดย อภิเชษฐ กาญจนดิฐ. - [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 9, 160 แผ่น.

สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.


พรรคองค์การสหมลายาแห่งชาติ.


มาเลเซีย -- การเมืองและการปกครอง -- ศตวรรษที่ 20.

JQ1062.ก98อ22 / อ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544