อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490-

ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กาญจนพันธุ์. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548. - 10, 263 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2552, 2553.

9742729972


สังคมศาสตร์ -- วิจัย
การศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคม

H62 / .อ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544