ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / บรรณาธิการ นภดล ช. สรพงษ์. - กรุงเทพฯ : ศาล, [2547?] - 82 หน้า : ภาพสีประกอบ.


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ศ647

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544