วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2504-

บทสัมภาษณ์คัดสรรจาก 20 ปีสารคดี (Independent) / เขียน วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์. - กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548- - เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. Business -- ล. 2. Life -- ล. 3. Thought -- ล. 4. Healthy -- ล. 5. Independent -- ล. 6. Persons.

9749292146 9749292154 9749292162 9749314492 9749314484 9749345304


สัมภาษณ์ -- ไทย.

AC159 / .ว632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544