เจตนาถ แซ่เจี่ย, 2521-

ประเภทและวิธีการจัดสวัสดิการชุมชนโดยเครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่-ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร = Types and methods of organizing community welfare by the Lak Si-Don Muang Savings Network Bangkok / โดย เจตนาถ แซ่เจี่ย. - [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 7, 132 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.

9749735131


เครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่-ดอนเมือง.


สังคมสงเคราะห์ -- ไทย -- กรุงเทพฯ
เครือข่ายทางสังคม -- ไทย -- กรุงเทพฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- การบริการลูกค้า -- ไทย -- กรุงเทพฯ

HV400.59.ก4 / จ733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544