ธุรกิจร้านอาหารเวียดนาม = Vietnamese restaurant / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. - ปทุมธานี : สถาบัน, 2548. - 96 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : คัมภีร์ 108 ธุรกิจ .

9749294467


ร้านอาหาร -- ไทย.
ธุรกิจขนาดย่อม -- ไทย.
การปรุงอาหารเวียดนาม

TX945 / .ธ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544