ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548. - viii, 155 หน้า : ภาพประกอบ.
ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ศ645 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544