รัตนา อินทรานุปกรณ์.

การตรวจสอบและการสกัดแยกสารสำคัญจากสมุนไพร / รัตนา อินทรานุปกรณ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. - 215 หน้า : ภาพประกอบ.

9741329644


สมุนไพร
สารสกัดจากพืช

QV766 / .ร623

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544