ประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ. 2548 / กฤตยา อาชวนิจกุล, ปราโมทย์ ประสาทกุล บรรณาธิการ. - นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. - 221 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 300 . - เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ; หมายเลข 300. .

เอกสารเผยแพร่ในการประชุมวิชาการประจำปี "ประชากรและสังคม" ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ.

9749930339


ไทย -- ประชากร

HB3644.55.ก3 / ป454

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544