ประถมพงศ์ ศรีนวล.

การวิเคราะห์ switching costs ในอุตสาหกรรมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ = An analysis of switching costs in mobile phone service industry / โดย ประถมพงศ์ ศรีนวล. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 6, 123 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.

9749723767


ค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม.
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

HB846.3 / .ป463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544