ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน / โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ภูมินิเวศภูกามยาว (พะเยา) ... [และอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์ อุณโณ. - นนทบุรี : คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน, 2547. - 127 หน้า : ภาพประกอบ.

9749273931


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.

S471.ท9 / ค564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544