เสน่ห์ จามริก, 2470-

บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = The role of National Human Rights Commission, Thailand / เสน์่ห์ จามริก ; [แปลโดย] วีระ สมบูรณ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547. - 43 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2551.


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Thailand. National Human Rights Commission.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544