ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / โดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 9, 321 หน้า : ภาพประกอบ.


การขัดกันแห่งกฎหมาย.
การขัดกันแห่งกฎหมาย -- ไทย.
สัญชาติ.
สัญชาติ -- ไทย.

KPT480 / .ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544