เสน่ห์ จามริก, 2470-

สิทธิชุมชนในมุมมองระดับโลก = Community rights in global perspective / เสน่ห์ จามริก ; วีระ สมบูรณ์ แปล. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547. - 50 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2550. เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


สิทธิมนุษยชน
Human rights

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544