กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช (Selected case study on maternal and child nursing and psychiatric nursing). - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ, 2528. - 3 เล่ม. ภาพประกอบ. ตาราง.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 2539.


สูติศาสตร์.
การคลอด.
การทำคลอด (สูติศาสตร์)
บริการอนามัยแม่และเด็ก.
จิตเวชศาสตร์.

WY157 / .ก436

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544