สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

การเมืองการปกครองไทย : ยุคเผด็จการ-ยุคปฏิรูป / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. - กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2548. - ก-ช, 976 หน้า : ภาพประกอบ.

9742316562


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9, 2489-
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2501-2548.

DS586 / .ส337

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544