สุเทพ สุนทรเภสัช.

หมู่บ้านอีสานยุค "สงครามเย็น" : สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุเทพ สุนทรเภสัช. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2548. - 31, 199 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ .

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

9743234578


สังคมวิทยา.


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

HT421 / .ส7 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544