วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคด้วยกราฟแท่งเทียนและชาร์ตแพตเทิร์น / ทีมงานสมาร์ท อินเวสเทอร์. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2548. - 232 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ชื่อเรื่อรองที่ปกนอก: เรียนรู้การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคเพื่อหา จุดซื้อ-จุดขาย และทำกำไร.

9742120943


หุ้นและการเล่นหุ้น -- แผนภูมิ, แผนภาพ, ฯลฯ
การวิเคราะห์การลงทุน

HG4638 / .ว62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544