สถิติการนำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในรอบปี ; ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ; ประมวลสถิติประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุัสัตว์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546- - ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2546-


ปศุสัตว์ -- ไทย -- สถิติ.
อุตสาหกรรมสัตว์ -- ไทย -- สถิติ.
การนำเข้า -- ไทย -- สถิติ.
การส่งออก -- ไทย -- สถิติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544