การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548. - 392 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน.

9749307240


งบการเงิน

HF5681.ง3 / ก653

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544