จิระประวัติ แบบประเสริฐ.

ความรู้กฎหมายเบื้องต้นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และศิลปการป้องกันตัวจากอาวุธต่างๆ โดยใช้มือเปล่าและสิ่งที่หาได้รอบตัวสู้อาวุธ / จิระประวัติ แบบประเสริฐ. - สมุทรปราการ : สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ, [2548] - 111 หน้า : ภาพประกอบ.

9749449479 (2549)


ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ไทย.
การป้องกันตัว.

KPT4230 / .จ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544