เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน [Seven days Japanese]. [วีดิทัศน์] = - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2546. - 14 ซีดี-รอม ใน 5 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 5 เล่ม.


ภาษาญี่ปุ่น -- แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ -- ภาษาไทย.
ภาษาญี่ปุ่น -- วัสดุวีดิทัศน์สำหรับผู้พูดภาษาไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544