แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี., ค.ศ. 1947-

กลยุทธ์รู้ใจคน / ผู้เขียน John C. Maxwell ; แปล อิทธิพน เรืองศรี ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2548. - 375 หน้า : ภาพประกอบ.

9749325702


มนุษยสัมพันธ์.
การสื่อสารระหว่างบุคคล -- แง่จิตวิทยา.

HM1106 / .ม82

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544