รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

จาก Thaksinomics สู่ทักษิณาธิปไตย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. - กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548. - 3 เล่ม : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ ที่จัดพิมพ์รวมเล่ม 1-2. ล. 3 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: เศรษฐกิจระบอบทักษิณ.

9749314441 (ล. 1-2) 974931445X (ล. 3)


พรรคไทยรักไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2544-2547.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2544-2547.

JQ1745 / .ร622

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)