คู่มือการดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 / รวบรวมโดย กองวินัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการกองวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2548. - 264 หน้า : ภาพประกอบ.


ตำรวจ -- ไทย -- วินัย
ตำรวจ -- ไทย.

HV8252.55 / .ค746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544