ทวีป วรดิลก, 2471-2548.

ดั่งอาทิตย์เมื่ออุทัย : รวมบทกวีนิพนธ์และบทเพลงของ ทวีปวร / บรรณาธิการ สุพจน์ แจ้งเร็ว. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), 2548. - 44, 334 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


ทวีป วรดิลก, 2471-2548-
วรดิลก (นาม)


คีตกวี -- ไทย -- ชีวประวัติ.
นักประพันธ์ไทย -- ชีวประวัติ.

PL4209.ท545 / 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544