ทวีป วรดิลก : ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ / บรรณาธิการ นิวัติ กองเพียร. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, [2548] - 192 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ศพ ทวีป วรดิลก ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2548.


ทวีป วรดิลก, 2471-2548.
วรดิลก (นาม)


คีตกวี -- ไทย -- ชีวประวัติ.
นักประพันธ์ไทย -- ชีวประวัติ.

PL4209.ท545 / ฮ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544