สุริชัย หวันแก้ว.

เผชิญหน้าโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม : นโยบายวัฒนธรรมในบริบทใหม่ / ผู้เขียน/บรรณาธิการ สุริชัย หวันแก้ว. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. - 11, 284 หน้า.

9749681045


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย.
โลกาภิวัตน์ -- แง่สังคม -- ไทย.


ไทย -- ภาวะสังคม.
ไทย -- อารยธรรม.

HM831 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544