สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-

การนำรูปแบบการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาพัฒนารูปแบบการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2548. - 66 แผ่น : ภาพประกอบ.


วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
นักการเมือง -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT4610 / .ส732

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)