อุบัติภัยจากยานพาหนะในท้องถนน : ภัยสาธารณะซ้ำซากที่ต้องรีบแก้ไข : เอกสารประกอบการประชุมเสวนาทางวิชาการ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ ห้องแอลที 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย สถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2548] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.


ความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางถนน -- ไทย.

KPT850.5 / .อ736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544