60 ปีวันสันติภาพไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดทำโดย ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า. - นนทบุรี : ศูนย์, 2548. - 46 แผ่น : ภาพประกอบ.


การบริหารความขัดแย้ง -- ไทย -- ทำเนียบนาม.

HM1126 / .ก16

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544