สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., 2466-2546.

เที่ยวเมืองลังกา. - พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2511. - 128 หน้า. ภาพประกอบ. แผนที่. - หนังสือชุดประกอบการศึกษา ; เล่มที่ 1. .


สถาปัตยกรรมสมัยโบราณ -- ศรีลังกา.


ศรีลังกา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DS489.1 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544