การบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน / สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่สี. - รายปี - 2547-2548-


แรงงาน -- ไทย -- วารสาร.
แรงงานสัมพันธ์ -- ไทย -- วารสาร.
กฎหมายแรงงาน -- ไทย -- วารสาร.

HD8700.55 / .ก14

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544