สงครามชิงน้ำมัน : วิกฤตพลังงานระลอกใหม่เมื่อบ่อน้ำมันเหือดแห้ง / กองบรรณาธิการ "มติชน". - กรุงเทพฯ : มติชน, 2548. - 159 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9743235701


น้ำมันเชื้อเพลิง.
ปิโตรเลียม.
แหล่งพลังงานที่เกิดต่อเนื่อง -- ไทย.

HD9560.5 / .ส22

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544