ประณต นันทิยะกุล.

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คำอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามมาตรา / บรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดย ประณต นันทิยะกุล. - กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548. - 223 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9749322428


องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ -- ไทย.

KPT2610 / .ป463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544