คณิต ณ นคร, 2480-

นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย / คณิต ณ นคร. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548. - 143 หน้า.

9742882614


นิติธรรมอำพราง (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT4508 / .ค363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544