วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2506-

หลักกฎหมายการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว / วรวิทย์ ฤทธิทิศ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548. - 222 หน้า : ภาพประกอบ.

9742882789


ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.

KPT4720 / .ว456

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544