สิริมา มงคลสัมฤทธิ์.

การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ที่ได้รับบาดเจ็บจากน้ำร้อนลวก / ผู้เขียน สิริมา มงคลสัมฤทธิ์. - กรุงเทพฯ : มีวงศ์ พับลิชชิ่ง, 2548. - 118 หน้า : ภาพประกอบ.

9744658975


แผลไหม้ -- การพยาบาล.

WY161 / .ส656

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544