คนเสื้อกาวน์.

วิกฤติไฟใต้ท่วมเมือง!!! / คนเสื้อกาวน์. - [กรุงเทพฯ] : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2548- - เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่.

974932207X 9749334213


ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย (ภาคใต้) -- ปัญหาเชื้อชาติ.
ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะสังคม.

DS588.ก26 / ค35

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544