วินัย กลิ่นหอม.

57 เห็ดเป็นยาแห่งป่าอีสาน / วินัย และ อุษา กลิ่นหอม ; ผู้เรียบเรียง อภิญญา ตันทวีวงศ์. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสุขภาพไทย, 2548. - 156 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9749346688


เห็ด -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สมุนไพร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

QK609.ท9 / ว63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544