ไพรัช ตระการศิรินนท์.

การคลังภาครัฐ / ไพรัช ตระการศิรินนท์. - เชียงใหม่ : คนึงนิจการพิมพ์, 2548. - 411 หน้า : ภาพประกอบ.

9741333684


การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ1360.55 / .พ946

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544