แนวทางการตรวจสอบภายใน = [Internal auditing] / ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ; กองบรรณาธิการ ผาณิต เกิดโชคชัย, ปนัดดา เพิ่มประโยชน์, ศิรินประภา วรรณบูรณ์. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548. - 461 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9749318331


การตรวจสอบภายใน -- คู่มือ

HF5668.25 / .น843

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544