อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการทุจริต / คณะผู้แปล กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ, ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ = International conventions against corruption / translated by Kittipong Kittayarak, Chart Chaidejsuriya, Natthavasah Chutpaitoon. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรม, [2548?] - 210 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9748213021


การทุจริต -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
การติดสินบน -- การป้องกัน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
Corruption -- Prevention -- International cooperation.
Bribery -- Prevention -- International cooperation.

K5261.ก35 / อ365

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544